Disseny del Manual de Gestió per als punts GVANext de la Generalitat Valenciana

Disseny del Manual de Gestió per als punts GVANext, oficines locals per a la captació i gestió de fons europeus

  • Coordinador: Marc Caballero
  • Durada: 2023
  • Entitat finançadora: Generalitat Valenciana – Conselleria de Presidencia

Descripció

DISSENY DEL MANUAL DE GESTIÓ PER ALS PUNTS GVANEXT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Els punts GVANext són una iniciativa de la Generalitat Valenciana que ha permès que més de 200 municipis i mancomunitats de tota la Comunitat Valenciana compten amb professionals amb formació específica per a la captació de recursos europeus amb l’objectiu que cap sector es quede despenjat i que cap territori quede al marge de les possibilitats que aquests fons ofereixen.

Des de NOTUS s’ha elaborat un Manual de Gestió per assegurar la coherencia i l’efectivitat de les actuacions d’aquestes oficines. S’han definit procediments d’actuació en cadascun dels processos clau en la captació i la gestió de fons europeus i indicadors per al seguiment i l’avaluació d’aquests processos. També s’han identificat fonts i recursos d’informació.

Back to Top