Desenvolupament local

notus-asr contribueix al desenvolupament econòmic i social dels territoris en els que treballa col·laborant amb els agents locals per dissenyar, implantar i avaluar actuacions que, sota les premisses de la sostenibilitat, la participació i la cohesió social, aportin una millora a la qualitat de vida de les persones.

Per aquesta raó realitza estudis, promou i recolza xarxes d’agents territorials, contribueix al disseny d’estratègies i plans o dissenya projectes d’ocupació, promoció econòmica, inclusió i igualtat d’oportunitats.

 

Back to Top