Ocupació i relacions laborals

Analitzar els canvis i tendències del mercat de treball és un element fonamental per dissenyar polítiques capaces de generar més i millor ocupació. A notus-asr estudiem el mercat de treball, concedint especial atenció a l’anàlisi de la qualitat de l’ocupació i les desigualtats existent, especialment les relacionades amb el gènere i l’edat. Des d’una perspectiva multidisciplinar, que inclou especialistes en metodologia quantitativa i qualitativa, ens esforcem en produir coneixement que pugui ser útil a nivell polític.

Les relacions laborals son un element definitori del model social europeu, que permet la regulació col·lectiva de les relacions d’ocupació. A notus-asr estudiem les relacions laborals en la seva vessant europea i nacional, atorgant importància a la perspectiva comparada. La nostra intenció és la de generar coneixement que pugui enfortir i dotar d’eficàcia el diàleg social i la negociació col·lectiva en els seus diferents nivells.

Back to Top