ERM

Participació a l’Observatori Europeu de la Reestructuració d’Eurofound

  • Entitat finançadora: Eurofound
  • Coordinador: IKEI
  • Socis: Notus
  • Durada: 2013-2017

Descripció

ERM – EUROPEAN RESTRUCTURING MONITOR

[Observatori Europeu de la reestructuració] 

L’Observatori Europeu de la Reestructuració (ERM) informa sobre els casos de reestructuració de tota la Unió Europea i proporciona diferents bases de dades sobre legislació laboral i instruments de reestructuració.  Es part del portal web de l’Observatori Europeu del Canvi que Eurofound va establir el 2001. El seu objectiu és el de proporcionar a les empreses, als interlocutors socials, a les autoritats públiques, als actors socials i a les institucions europees, les dades, la informació i el coneixement que necessiten per tal de que es puguin anticipar als canvis, dissenyar les seves pròpies estratègies pel canvi i gestionar els efectes del canvi de manera socialment acceptable. L’Observatori es recolza en una àmplia xarxa de corresponsals que cobreixen tots els països de la UE, a més de Noruega. notus-asr porta a terme els serveis de corresponsalia a Espanya en col·laboració amb IKEI. L’equip de notus-asr ha participat en aquesta xarxa des de la seva creació el 2001.

www.emcc.eurofound.eu.int/erm/

 

Photo Credit, Matt Niemi, Security Gate (Closed)

Back to Top