DEEP VIEW

Estudi sobre digitalització, treball virtual i relacions laborals. Programa EaSi, DG Ocupació, Afers Socials i Inclusió, Comissió Europea

  • Entitat finançadora: Comissió Europea, DG Ocupació, Afers Socials i Inclusió. EaSI Diàleg
  • Coordinador: notus-asr
  • Socis: FAOS (Dinamarca), FORBA (Austria), PRAXIS (Estonia) FCSH UL (Portugal).
  • Durada: 2018-2020

Descripció

DEEP VIEW (DECENT AND PRODUCTIVE VIRTUAL WORK): EXPLORING THE CONTRIBUTION OF SOCIAL DIALOGUE AND COLLECTIVE BARGAINING IN THE PROMOTION OF DECENT AND PRODUCTIVE VIRTUAL WORK

[Treball virtual decent i productiu: Explorant la contribució del diàleg social i la negociació col·lectiva en la promoció del treball virtual decent i productiu]

DEEP VIEW és un projecte de recerca que té com a objectiu ampliar el coneixement en relació al paper exercit pel diàleg social i la negociació col·lectiva sectorial i d’empresa per fer front als desafiaments vinculats a les transformacions del treball que deriven de l’expansió de les noves Tecnologies de la Informació, a fi de promoure un treball virtual productiu i decent. El projecte està liderat per Notus-ASR i es centra en cinc països (Àustria, Dinamarca, Estònia, Espanya i Portugal) i tres sectors (financer; programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica; i activitats de la cura)

Web:

www.deepview-eu.org

Documents disponibles per a descàrrega:

 

 

Photo Credit: NASA/CXC/Univ. of Potsdam/L. Oskinova et al.

Back to Top