Pobresa i inclusió social

L’estudi dels factors i dinàmiques personals, socials i econòmiques que desemboquen en situacions de pobresa i/o exclusió social, així com el disseny, posta en marxa, seguiment i avaluació de polítiques, conformen el focus d’aquesta àrea. En línia amb la concepció multidimensional de la pobresa i de les polítiques per a la seva eradicació adoptades per la Unió Europea, a notus-asr ho abordem des de la vessant multidisciplinar i rigorosa, amb metodologia que combina eines quantitatives i qualitatives, incloent l’aprenentatge d’experiències exitoses.

notus-asr té experiència en el disseny de plans estratègics per a la inclusió social que involucren als agents públics i privats procedents de diferents entorns (serveis socials, ocupació, salut, educació, habitatge), i amb especial a les necessitats específiques d’alguns grups de persones (persones d’ètnia gitana, persones grans, immigrants, nens i nenes, dones en risc, ex-reclusos, persones amb alguna discapacitat).

Back to Top