L’anàlisi de les desigualtats de gènere és un aspecte essencial en totes les nostres àrees de treball. Des d’una visió multidisciplinar, estudiem els factors de tipus social, econòmic, cultural i polític que incideixen en la persistència de desigualtats de gènere en les diferents esferes socials, des de la família fins a la presa de decisions polítiques.

A notus-asr adoptem la perspectiva de gènere en tots els estudis i projectes en els que treballem, amb l’objectiu de que la nostra activitat contribueixi a la sensibilització i a la igualtat de gènere. A més, portem a terme estudis especialitzats sobre gènere, on abordem diversos aspectes, com la segregació de gènere en els estudis i l’ocupació, el gènere i la ciència, la violència de gènere o la pobresa des de la perspectiva de gènere, incloent l’assistència tècnica a agents públics i privats en el disseny, posada en funcionament, seguiment i avaluació de polítiques i actuacions.

Back to Top