Impacte de les formes de contractació fraudulentes

Anàlisi en profunditat de les formes de contractació fraudulentes a set països i el seu impacte en la desigualtat de les condicions de treball i la competitivitat empresarial. Estudi encarregat per Eurofound

Estudi encarregat per Eurofound

  • Entitat finançadora: Eurofound
  • Coordinador: notus-asr/Fondazione Giacomo Brodolini
  • Socis: notus-asr, Fondazione Giacomo Brodolini y experts nacionals
  • Durada: 2016-2017

Descripció

IN DEPTH ANALYSIS OF THE IMPACT OF FRAUDULENT FORMS OF CONTRACTING WORK ON WORKING CONDITIONS INEQUALITIES AND BUSINESS COMPETITION

[Anàlisi en profunditat de les formes de contractació fraudulentes i el seu impacte en la desigualtat de les condicions de treball i la competitivitat empresarial]

L’objectiu general de l’estudi és el d’ampliar el coneixement sobre les conseqüències de la contractació fraudulenta en les condicions de treball i en la competència empresarial, i determinar el grau d’efectivitat de les mesures implementades a 7 països de la UE per evitar o pervenir aquestes formes contractuals. Tenint en compte aquest objectiu, l’estudi realitza entrevistes a agents rellevants (membres d’organismes de mediació, inspectors de treball, agents socials, etc.) als 7 països seleccionats: Àustria, Bèlgica, Finlàndia, Espanya, Itàlia, Estònia, República Txeca i Regne Unit. notus-asr realitza la coordinació científica de l’estudi.
Photo credit: C J Oliver, Abstract lights.

Back to Top