Garantia Juvenil

Estudi sobre la situació dels joves en el mercat de treball a Espanya i l’aplicació del Programa de Garantia Juvenil, encarregat per la Fundación Bertelsmann

  • Entitat finançadora: Fundación Bertelsmann
  • Durada: 2014

Descripció

GARANTIA JUVENIL A ESPANYA

L’objectiu d’aquest projecte era elaborar un informe sobre la situació dels joves en el mercat de treball a Espanya i sobre les condicions de l’aplicació del Programa de Garantia Juvenil. A més del diagnòstic, l’informe proposava mesures per a facilitar l’aplicació del programa. El projecte incloïa l’assessorament i supervisió d’una enquesta dirigida a joves sobre perspectiva i opinions de l’ocupació dels joves, així com la participació a unes jornades organitzades per la Fundació Bertelsmann sobre Garantia Juvenil a Espanya per presentar els resultats de l’enquesta i l’informe.

 

Photo Credit: Tom Szymanski, patterns 2.

Back to Top