Representativitat dels interlocutors socials a Europa

Estudis de representativitat sobre els interlocutors socials en diversos sectors, encarregats per Eurofound

  • Entitat finançadora: Eurofound
  • Coordinador: notus-asr
  • Durada: A partir de 2013

Descripció

REPRESENTATIVENESS STUDY ON THE SOCIAL PARTNERS IN SELECTED SECTORS IN EUROPE

[Estudis de representativitat dels interlocutors socials en diversos sectors a Europa]

notus-asr ha coordinat diversos estudis de representativitat en diversos sectors d’Europa: electricitat, química, transport, manipulació de fusta, indústries gràfiques, mobles, sector marítim, serveis postals, ferrocarril, transport públic urbà, hostaleria i restauració.
Els estudis sectorials de representativitat a Europa tenen com a objectiu identificar les organitzacions empresarials i sindicals a nivell nacional i europeu en cada un dels sectors estudiats. Aquests estudis son impulsats per la Unió Europea amb la finalitat d’identificar i reconèixer als interlocutors socials europeus representatius en cada sector per a ser consultats segons les disposicions del Tractat de la CE.
Aquests estudis s’han dissenyat per a proporcionar la informació bàsica necessària per a establir o recolzar el diàleg social europeu en cada sector, permetent: a) Identificar i analitzar els sindicats i organitzacions empresarials nacionals existents en el sector, amb especial èmfasi en la informació sobre els seus membres o afiliats, el seu paper en la negociació col·lectiva i les polítiques públiques, així com les organitzacions nacionals europees i internacionals a les que estan afiliades; b) Analitzar els sindicats i organitzacions empresarials europeus rellevants en el sector, en particular la seva composició i el seu mandat / capacitat de negociació, per negociar acord.

Publicacions

Sanz, Pablo (2014) Representativeness of the European social partner organisations: Electricity sector

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/representativeness-of-the-european-social-partner-organisations-electricity-sector

Sanz, Pablo (2014) Representativeness of the European social partner organisations: Chemical sector

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/representativeness-of-the-european-social-partner-organisations-chemical-sector

Sanz, Pablo (2014) Representativeness of the European social partner organisations: Woordworking sector

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/representativeness-of-the-european-social-partner-organisations-woodworking-sector

Sanz, Pablo (2015) Representativeness of the European social partner organisations: Road transport and logistics sector

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/representativeness-of-the-european-social-partner-organisations-road-transport-and-logistics-sector

Sanz, Pablo (2016) Representativeness of the European social partner organisations: Graphical industry

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/representativeness-of-the-european-social-partner-organisations-graphical-industry

Sanz, Pablo (2016) Representativeness of the European social partner organisations: Forniture sector

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/representativeness-of-the-european-social-partner-organisations-furniture-sector

 

Photo Credit: Maia C, The Colors of the Wind

Back to Top