Pla d’ocupació juvenil de Castillal la Mancha

Assistència tècnica a la Conselleria d’Economia, Empresa i Ocupació del govern regional per articular aquest pla

  • Entitat finançadora: Junta de Castilla la Mancha
  • Durada: 2016-2017

Descripció

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO JUVENIL DE CASTILLA LA MANCHA
[Assistència tècnica per a l’elaboració del Pla d’Ocupació Juvenil de Castilla la Mancha]

L’objectiu d’aquesta assistència tècnica és el d’articular un pla global d’actuació a favor de l’ocupació juvenil es portarà a terme de manera conjunta per les Conselleries d’Economia, Empreses i Ocupació i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.
El pla de formació i ocupació juvenil pretén desenvolupar l’estratègia de Garantia Juvenil, promoguda per la Unió Europea, a la Comunidad de Castilla la Mancha, amb la finalitat de facilitar l’accés efectiu dels joves a l’ocupació a través de tres eixos:
Eix 1: Posada a disposició d’una cartera de serveis adaptada a les necessitats dels joves al mercat de treball.
Eix 2: Coordinació dels actors que intervenen en el mercat de treball i que estaran implicats en el Pla.
Eix 3: Gestió simplificada i eficient del Pla.

 

Photo credit: Huhezi Mondragon Unibertsitatea, Plan Estrategikoa

Back to Top