Els agents socials i el Semestre Europeu

Estudi encarregat per Eurofound que analitza la participació dels agents socials en els programes de reforma nacional i en el Semestre Europeu

  • Entitat finançadora: Eurofound
  • Coordinador: notus-asr
  • Socis: Fondazione Giacomo Brodolini
  • Durada: 2014-2015

Descripció

COMPARATIVE ANALYTICAL REPORT ON “THE ROLE OF SOCIAL PARTNERS IN THE NATIONAL REFORM PROGRAMMES AND IN THE EUROPEAN SEMESTER”

[Informe analític comparat sobre “El paper dels agents socials en els programes de reforma nacional i en el Semestre Europeu”]

L’estudi analitza el paper que els agents socials europeus i nacionals estan jugant en el Semestre Europeu en els països de la UE28. En el cas dels agents socials nacionals es presta  especial atenció a la seva participació en l’elaboració i implementació dels Programes Nacionals de Reforma i de les Recomanacions Específiques als Estats Membres formulades per la Comissió.

Publicació

Eurofound (2016), Role of the social partners in the European Semester, Publications Office of the European Union, Luxembourg.Autors: Pablo Sanz (Notus), Christian Welz i Ricardo Rodriguez Contreras, Eurofound https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/industrial-relations/role-of-the-social-partners-in-the-european-semester

 

Photo credit: See-ming Lee, Casein on panel: Ditch (2009) by Gianni Commito/ 20100216.7D 03367/SML

Back to Top