Joves i treball a Catalunya

Estudi sobre la situació dels joves al mercat de treball a Catalunya, encarregat per l’Agència Catalana de la Joventut

  • Entitat finançadora: Agència Catalana de la Joventut
  • Durada: 2017

Descripció

LA SITUACIÓ DELS JOVES AL MERCAT DE TREBALL A CATALUNYA

Aquest estudi aborda la situació de les persones joves en relació amb el mercat de treball. A partir de les dades de l’Enquesta a la Joventut 2017 de la Generalitat de Catalunya, s’analitza la situació actual de la joventut catalana en relació amb l’activitat, les característiques de l’ocupació i les situacions d’atur i d’inactivitat, tenint molt present en l’anàlisi les desigualtats socials existents en el si de la població jove. Una vegada analitzada la situació actual, l’estudi adopta una perspectiva dinàmica per tal d’estudiar la transició de la població jove des del sistema educatiu al mercat de treball i els aspectes més rellevants de la seva trajectòria laboral.

 

Photo credit: Lynn Gracie’s mom

 

Back to Top