Desocupació juvenil de llarga durada: Característiques i respostes polítiques

Estudi encarregat per Eurofound per analitzar les polítiques i identificar bones pràctiques per fer front a la desocupació juvenil de llarga durada

  • Entitat finançadora: Eurofound
  • Coordinador: notus-asr/Fondazione Giacomo Brodolini
  • Socis: notus-asr, Fondazione Giacomo Brodolini y experts nacionals
  • Durada: 2016-2017

Descripció

LONG-TERM UNEMPLOYMENT YOUTH: CHARACTERISTICS AND POLICY RESPONSES [Desocupació juvenil de llarga durada: Característiques i respostes polítiques]

Els objectius de l’estudi són: 1) descriure les característiques de la desocupació juvenil de llarga durada; 2)identificar els factors que el determinen i les seves conseqüències; 3) revisar les polítiques implementades a 10 països de la UE i confeccionar una tipologia de les diferents mesures existents; i 4) identificar bones pràctiques per a reintegrar als joves desocupats de llarga durada al mercat laboral.

Per seleccionar les polítiques objecte de l’estudi, s’han formulat uns criteris de qualitat que tenen present la seva aportació, resultats, impacte, rellevància política, innovació i oportunitats de transferència política. L’anàlisi de les polítiques es realitza a través d’un treball de camp basat en entrevistes a agents socials, gestors polítics, personal dels Serveis Públics d’Ocupació i representants d’associacions juvenils. Els països inclosos en la recerca són: Àustria, Bèlgica, Espanya, França, Irlanda, Itàlia, Romania, Suècia, Eslovàquia i Regne Unit.

Eurofound realitza internament la recerca referent als dos primers objectius , mentre que notus-asr / FGB és responsable de dur a terme la coordinació científica de la part relativa als objectius tercer i quart.

 

Photo credit: Aaaarrrrgggghhhh, jobs.

Back to Top