Les estrategies dels sindicats a la UE per fer front a la creixent simpatia dels treballadors i membres dels sindicats per votar als populistes i nacionalistes de dretes

  • Durada: 2018-2019

Descripció

LES ESTRATEGIES DELS SINDICATS A LA UE PER FER FRONT A LA CREIXENT SIMPATIA DELS TREBALLADORS I MEMBRES DELS SINDICATS PER VOTAR ALS POPULISTES I NACIONALISTES DE DRETES

Proposta elaborada per notus-asr per realitzar un estudi sobre les estratègies del sindicats de la UE per fer front a la creixent simplatía dels membres dels sindicats per votar als populistes i nacionalistes de dretes.

Té com a objectiu identificar les estratègies que estan sent implementades pels Sindicats de quatre països de la UE: Hongria, Alemanya, Espanya i Dinamarca per a contrarestar l’augment del feixisme i racisme i la preocupació envers l’existència d’un fluxe the votants de la base sindicalitzada cap als partits d’extrema dreta. L’investigació espera donar resposta a les pregunta plantejades a la proposta

  • ¿Fins a quin punt están els sindicats europeus preocupats pel creixement del discurs de dretes?
  • ¿Quin discurs haurien d’emprar enfront això?
  • ¿Quines accions i estratègies han establert per frenar el vot de classe cap als partits ultranacionalistes?

Metodologia: L’estudi serà realitzat per un equip principal d’experts de notus-asr en colaboració amb experts de Dinamarca, Alemania i Hungria.

Primer es va dur a terme una revisió bibliogràfica per a entendre les reflexions, estudis i anàlisis sobre la qüestió en els últims cinc anys a Europa i en cadascun dels països estudiats. Segon, treball de camp mitjançant entrevistes semiestructurades amb líders sindicals d’alt nivell d’aquells països participants en l’estudi, amb l’objectiu d’identificar estratègies i pràctiques que comparen el creixement dels partits i moviments d’extrema dreta.

Publicación:

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/trade-union-strategies-eu-address-trade-union-members-and-workers-growing-propensity-vote-right-wing-populists-and

Back to Top