EurWORK

Participació a l’Observatori Europeu de la Vida Laboral d’Eurofound

  • Entitat finançadora: Eurofound
  • Coordinador: IKEI
  • Socis: Notus
  • Durada: 2013-2018

Descripció

EurWORK – THE EUROPEAN OBSERVATORY OF WORKING LIFE

[Observatori Europeu de la Vida Laboral]

L’Observatori Europeu de la Vida Laboral (EurWORK) informa sobre les condicions de treball i les relacions laborals. Es va crear el 2014 sobre la base d’observatoris anteriors impulsats per Eurofound. Està compost per la unitat de Condicions de Treball i Relacions Industrials i per la unitat de Condicions i Qualitat de Vida. Els seus objectius son els de supervisar les tendències i esdeveniments en la vida laboral i presentar resultats de manera accessible per a una àmplia audiència. L’Observatori es recolza en una àmplia xarxa de corresponsals que cobreixen tots els països de la UE, a més de Noruega. notus-asr porta a terme els serveis de corresponsalia a Espanya en col·laboració amb IKEI. L’equip de notus-asr ha participat en aquesta xarxa des de la seva creació el 1997.

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork

 

Photo Credit, Tanakawho, Abstract

Back to Top