Estratègia de desenvolupament urbà sostenible

Disseny d’estratègies de desenvolupament urbà sostenible en diverses àrees urbanes i periurbanes. Projectes realitzats per a diverses administracions locals

  • Entitat finançadora: Administracions Locals
  • Socis: CREAS, IDS, IMEDES, Notus
  • Durada: 2015-2017

Descripció

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENTURBÀ SOSTENIBLE. DISSENY D’ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE A DIVERSES ÀRRES URBANES I PERIURBANES

notus-asr ha participat en el disseny d’Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible en diverses àrees urbanes i periurbanes: Mislata, Vinaròs – Benicarló i Castelló, Aldaia, orta Nord, Paiporta-Picanya-Benetússer o Quart de Poblet. El disseny de l’estratègia es realitza a través d’un procés participatiu que inclou les fases següents:

  • Identificació dels reptes i problemes de l’àrea d’actuació per a aconseguir un desenvolupament intel·ligent, sostenible i innovador
  • Anàlisi integrat de la situació i les tendències del territori respecte a aquests reptes. Anàlisi de les dimensions medioambiental, energètica, social, econòmica, demogràfica, del mercat de treball, les infraestructures, de la comunicació i l’articulació del territori, de la penetració de les tecnologies de l’ informació i la comunicació i del marc competencial. Elaboració d’ un anàlisi DAFO
  • Identificació de prioritats estratègiques del territori
  • Posta en marxa d’un procés participatiu dirigit tant a la població en general com als actors socials i econòmics del territori.
  • Elaboració d’un Pla d’ Actuació, amb informació detallada de les accions a desenvolupar per a abordar cada una de las prioritats identificades. Programació de les actuacions i identificació de les necessitats i fonts de finançament. Elaboració d’un sistema de governança, seguiment i avaluació de l’ estratègia

notus-asr col·labora en aquest disseny amb altres entitats i assumeix les feines relatives a l’àrea d’ocupació, empresa i activitat econòmica.

 

Photo Credit: Patrick Marioné, Kind of Blue, Brussles

Back to Top