Estratègia per a la promoció de l’ocupació i la formació dels joves

Assistència tècnica a l’Ajuntament del Prat de Llobregat per a la formulació d’aquesta estratègia

  • Entitat finançadora: Ajuntament del Prat de Llobregat
  • Durada: 2015

Descripció

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA POSADA EN FUNCIONAMENT DE L’ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ D’OCUPACIÓ I LA FORMACIÓ DE LES PERSONES JOVES. EL PRAT DE LLOBREGAT

A partir d’una diagnosi de la situació dels joves del municipi, s’ha elaborat una proposta d’estratègia per a promoure la inserció dels joves al mercat laboral, principalment en els aspectes formatius i ocupacionals, però tenint present una visió global de la situació de la transició dels joves de l’escola al mercat de treball.

 

Photo Credit: Umberto Salvagnin, Red geranium petal cells

Back to Top