Estratègia de Desenvolupament Local del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

Acompanyar a l’equip tècnic del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià (BEMO) en el procés de reflexió intern i participació per a elaborar l’Estratègia de Desenvolupament Local (EDL) per al nou període de programació europeu 2023-2027.

  • Durada: 4 meses
  • Entitat finançadora: Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

Descripció

ASSISTÈNCIA TÈCNICA A L’ELABORACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (EDL) DEL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ

L’objectiu de l’assistència tècnica és acompanyar a l’equip tècnic del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià en el procés de reflexió intern i participació per a elaborar l’Estratègia de Desenvolupament Local per al nou període de programació europeu 2023-2027. És per això que el servei es divideix en 4 fases diferenciades. La primera, d’anàlisi del marc territorial del Consorci BEMO (comarques del Baix Ebre i Montsià), i d’anàlisi FARO. La segona, de reflexió estratègica vinculada amb altres estratègies territorials, el model de governança del Consorci BEMO, el mapa d’actors i de relacions del Consorci BEMO i l’organització del procés participatiu. La tercera, la redacció de la EDL a partir dels resultats de les dues primeres fases. La quarta, proposta d’avaluació de l’estratègia adoptada.

Back to Top