Diagnòstics territorials per a l’ocupació

Diagnòstics per adaptar les polítiques actives d’ocupació al territori des d’una perspectiva participativa, en el marc del programa Avalem Territori

  • Entitat finançadora: Pacto Territorial para el Desarrollo Local y el Empleo Plana Alta Nord, Pacto Territorial por el Empleo Maestrat Litoral, Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF)
  • Durada: 2017

Descripció

DIAGNÒSTICS TERRITORIALS PER A l’OCUPACIÓ A PLANA ALTA NORD I MAESTRAT

LITORAL (COMUNITAT VALENCIANA)

Tots dos diagnòstics s’emmarquen dins el programa Avalem Territori del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) que pretén l’adaptació territorial de les polítiques actives d’ocupació. L’objectiu del diagnòstic és servir de base per al disseny d’un procés de desenvolupament territorial participatiu, impulsat pels agents del territori i atenent a les potencialitats i recursos endògens del mateix. En particular, s’han analitzat més de 300 indicadors soci econòmics i s’han entrevistat a més de 60 agents clau, analitzant-se els resultats en un fòrum participatiu. L’estudi proporcionarà les claus per a l’adaptació de les polítiques actives d’ocupació a les seves especificitats, amb l’objectiu d’augmentar la seva eficàcia i impacte, sempre en el marc establert per les administracions competents en el disseny d’aquestes polítiques.

 

Photo credit: See-ming Lee, Casein on panel: Ditch (2009) by Gianni Commito/ 20100216.7D 03367/SML

Back to Top