Pla estratègic d’ economia social i solidaria

Asistencia tècnica a l’Ajuntament de Terrassa per definir les línies estratègiques que permetin impulsar mesures específiques per a l’economia social al municipi.

  • Entitat finançadora: Ajuntament de Terrassa
  • Durada: 2016-2017

Descripció

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DE TERRASSA

Elaboració d’un Pla Estratègic de l’Economia Social i Solidària a Terrassa en el qual es defineixen les estratègies, els objectius i les accions necessàries per impulsar l’economia social en el municipi, desenvolupat a partir d’una metodologia participativa específica que pugui ser aplicable a nivell comarcal. El projecte inclou: Diagnosi de l’economia social a Terrassa; Procés de participació ciutadana per validar la diagnosi i elaborar propostes; Disseny de línies estratègiques per enfortir i impulsar l’economia social a la ciutat.

 

Photo credit: Guilia Forsythe, Open Source Porfolio

 

Back to Top