Promoció del turisme en Vic

Assistència tècnica per recolzar el desenvolupament local posant en valor els recursos turístics de la ciutat de Vic i la comarca d’ Osona

  • Entitat finançadora: Museu Episcopal de VIC
  • Durada: 2013-2014

Descripció

PROMOCIÓ DEL TURISME A VIC

El Museu Episcopal de Vic va engegar aquest projecte per potenciar el turisme a la ciutat de Vic i a la comarca d’Osona en totes les seves vessants. El projecte va tenir com a objectiu analitzar els diferents actors existents a la ciutat i a la comarca per definir el producte turístic final per oferir, identificant possibles clients i proporcionant les bases per coordinar i gestionar els recursos i activitats turístics de la ciutat de Vic i la comarca d’Osona de manera unitària. El projecte es va realitzar en col·laboració directa amb l’Ajuntament de Vic.

 

Photo Credit: Kafeole, Vic´Look down there

Back to Top