Redacció del Manual de Procediments de l’EDUSI “Millorem Picassent”

Redacció del Manual de Procediments de l’EDUSI “Millorem Picassent”

  • Entitat finançadora: Ayuntamiento de Picassent
  • Durada: 2018

Descripció

REDACCIÓ DEL MANUAL DE PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DE L’EDUSI

Redacció del Manual de Procediments de gestió de l’EDUSI (Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat) “Millorem Picassent 2014 – 2020” per a l’Ajuntament de Picassent com a Organisme Intermedi Lleuger, d’acord amb la guia del Ministeri de Presidència.

 

Photo Credit: Rinfofoto

Back to Top