Diàleg social en el disseny i aplicació de mesures al lloc de treball per prevenir els riscos derivats de les tecnologies digitals

L’objectiu de l’article és oferir una revisió d’exemples de diàleg social i participació dels treballadors en el disseny i l’aplicació de tecnologies digitals al lloc de treball

  • Durada: 2023-2024
  • Entitat finançadora: EU OSHA

Descripció

MODELS DE TREBALL HÍBRIDS A LA UE: ESTUDIS DE CASOS ALS SECTORS PÚBLIC I PRIVAT

L’objectiu de l’article és oferir una revisió d’exemples de diàleg social i participació dels treballadors en el disseny i l’aplicació de tecnologies digitals al lloc de treball. Es prestarà una atenció especial a les tecnologies de supervisió i gestió algorítmica. Dins aquesta investigació es durà a terme les tasques següents:

  • Realitzar una revisió exhaustiva de la literatura acadèmica i grisa sobre el tema.
  • Identificar i descriure l’adopció de tecnologies digitals, en particular les tecnologies de supervisió dels treballadors i de gestió algorítmica, per a activitats al lloc de treball basades en el diàleg social i que impliquin la participació dels treballadors en contextos específics amb la finalitat garantir llocs de treball digitals segurs i saludables.
  • Dur a terme entrevistes per recopilar informació i dades pertinents, inclosa informació sobre els factors que impulsen i obstaculitzen l’aplicació del diàleg social i la participació dels treballadors, i demanar les opinions de les parts interessades pertinents per complementar els resultats de la bibliografia.
  • Formular conclusions i una sèrie de suggeriments polítics dirigits als responsables polítics, els interlocutors socials i les autoritats en seguretat i salut en el treball.

 

Additional Information

Back to Top