POSTING-LAB

Mesures de cooperació per al seguiment i l’aplicació de la directiva sobre desplaçament de treballadors en el sector de la construcció. Programa EaSI Progress, DG d’Ocupació, Afers socials i Inclusió, Comissió Europea

  • Entitat finançadora: Comisión Europea, DG-EMP en el marco del programa Progress
  • Coordinador: CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili)
  • Socis: notus-asr, Fondazione Giacomo Brodolini, Associatia Latina
  • Durada: 2016-2018

Descripció

POSTING-LAB – DEVELOPING EXPERIENCES OF ADMINISTRATIVE COOPERATION AND ENHANCED ACCES TO INFORMATION IN THE FRAMEWORK OF THE POSTING OF WORKERS

[Desenvolupament d’experiències de cooperació administrativa i millora de l’accés a la informació en el marc dels treballadors deplaçats]

El projecte aborda mesures de cooperació i intercanvi d’informació sobre el seguiment i l’aplicació de la Directiva sobre desplaçament de treballadors en el sector de la construcció per tal de determinar com es poden compartir les dades derivades d’aquestes mesures a nivell nacional i transnacional. El projecte es centra en 4 països: Itàlia, Romania, França i Espanya.

El projecte implica 3 activitats principals:

– Recerca (recerca documental i treball de camp) destinada a identificar i analitzar les mesures aplicades a Itàlia, Romania, França i Espanya per les organitzacions dels interlocutors socials i els organismes públics per a donar suport al seguiment i l‘aplicació de la Directiva.

– Tres laboratoris de cooperació amb l’objectiu de debatre les mesures amb les parts interessades nacionals i europees pertinents, per tal de trobar vies per a millorar la cooperació administrativa a nivell nacional i transnacional.

– Una anàlisi final que apunta a entregar pautes sobre com reduir la càrrega administrativa.

 

Photo credit: Mark Morgan, Information Vancouver

Back to Top