Avaluació de polítiques actives d’ocupació

Avaluació de l’ impacte de les polítiques actives d’ocupació implementades a la Comunidad de Madrid en els anys 2010, 2011 i 2012

  • Entitat finançadora: Comunitat de Madrid
  • Coordinador: CEET
  • Socis: Notus
  • Durada: 2014

Descripció

AVALUACIÓ D’ ACCIONS I MESURES DE POLÍTQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ DE LA COMUNIDAD DE MADRID

L’objectiu d’aquest projecte va ser la realització d’una avaluació d’impacte de les polítiques actives d’ocupació aplicades a la Comunitat de Madrid els anys 2010, 2011 i 2012. L’estudi inclou feina de documentació i avaluació d’impacte de polítiques actives d’ocupació mitjançant mètodes d’investigació qualitativa i quantitativa. Els impactes que es mesuren son:
–    Impacte individual: impacte en els grups que van participar en polítiques actives d’ocupació
–    Impacte funcional: impacte en el mercat laboral en general
–    Impacte global: impacte en l’economia de la regió
L’avaluació d’impacte individual s’ha efectuat sobre els demandants d’ocupació en general, així com sobre els grups específics de joves i aturats de llarga durada.

 

Photo Credit: Aunt Artica, 1030382

Back to Top