Avaluació polítiques actives d’ocupació de la Comunitat Autònoma de Madrid

Avaluació de l’impacte individual dels serveis i programes oferts per la Direcció general del servei Públic d’Ocupació de la Comunitat de Madrid

  • Entitat finançadora: Consejería de Economía y Empleo CM
  • Durada: 2018

Descripció

AVALUACIÓ POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE MADRID

L’objectiu és avaluar l’impacte individual dels serveis i programes oferts per la DGSPE i finalitzats al 2016 i/o 2017. S’avaluen els següents programes: Diagnòstic individualitzat; Itinerari individual i personalitzat (IPE); Tècniques de cerca d’ocupació individual; Taller d’entrevista; Atenció als beneficiaris de Garantia Juvenil; Formació ocupacional; Intermediació laboral, Enviament d’ofertes. Es tracta d’avaluar l’impacte individual de cadascuna d’aquestes mesures o de diverses d’elles sobre els participants. La proposta d’avaluació contempla l’estimació d’un indicador d’impacte a nivell global (taxes de col·locació general), uns altres en funció de la qualitat de l’ocupació i de les característiques individuals i laborals de les persones demandants d’ocupació, fent especial èmfasi en les persones més vulnerables que hi participen. L’avaluació es realitza amb una combinació de tècniques quantitatives i qualitatives d’anàlisi entre daltres:

  1. Anàlisi descriptiva.
  2. Anàlisi multivariant estadístic.
  3. Anàlisi qualitativa. Per assegurar la qualitat de tot el procés d’avaluacióes procedirà a:
  • Revisió de la procedència de les dades i assegurar les fonts. 
  • Assegurar la correcta importació de les dades.
  • Assegurar la correcta codificació de les variables a utilitzar.
  • Garantir l’adequada aplicació de les tècniques qualitatives i quantitatives i garantir que aquesta aplicació està alineada amb les diferents etapes.
Back to Top