La societat catalana en el Segle XXI

Estudi promogut per l’ Institut d’Estudis Catalans que reuneix a destacats especialistes per a interpretar la situació actual de Catalunya i la seva projecció futura

  • Entitat finançadora: Institut d'Estudis Catalans
  • Coordinador: notus-asr
  • Durada: 2015-2016

Descripció

LA SOCIETAT CATALANA EN EL SEGLE XXI

La investigació que es proposa sobre la Societat Catalana en el Segle XXI té com a objectiu principal elaborar un marc interpretatiu de l’evolució recent de la societat catalana i de la seva projecció futura en el segle XXI, establint les principals tendències que l’expliquen. Es tracta, doncs, de conduir el coneixement sobre Catalunya com a societat més enllà de les interpretacions parcials existents a l’actualitat. La investigació integrarà el coneixement existent sobre diferents dimensions de la realitat catalana, l’econòmica, la societària, la cultural, la política i la social, amb la finalitat d’elaborar un conjunt coherent d’hipòtesis interpretatives que expliquin la situació actual i les potencialitats d’evolució futura. No es tracta d’un informe descriptiu que faci un diagnòstic de la realitat del país, sinó que pretén fer un exercici interpretatiu global que posi de manifest les interrelacions entre els fets i la dinàmica de les relacions entre les estructures socials i l’acció col·lectiva. L’Oriol Homs participa en la coordinació de la investigació i contribueix amb una síntesi de les diferents col·laboracions, així com també hi fa una anàlisi dels estudis empírics que han estudiat la societat catalana , mentre que Maria Caprile i Pablo Sanz aporten una col·laboració específica sobre l’ocupació i la desigualtat.

 

Photo credit: MyBCNLovesBarcelona, Marc by Robert Llimós

Back to Top