Formes fraudulentes de contractació

Estudi sobre les formes fraudulentes de contractació en els sectors de transport per carretera, construcció i neteja, encarregat per Eurofound.

  • Entitat finançadora: Eurofound
  • Coordinador: Forba
  • Socis: Notus
  • Durada: 2016-2017

Descripció

SECTORIAL ASPECTS OF FRAUDULENT WORK

[Aspectes sectorials de les formes fraudulentes de contractació] 

Basant-se en dos estudis previs d’Eurofound (2016, 2017) que van estudiar les característiques generals, abast i impacte de les formes fraudulentes de contractació a Europa, aquest estudi adopta una perspectiva sectorial. El projecte es centra en tres sectors que tenen una importància particular en relació amb les formes fraudulentes de contractació: transport per carretera, construcció i neteja. L’estudi analitza: 1) els processos a través dels quals les formes fraudulentes de contractació emergeixen en aquests sectors i la racionalitat que determina la seva existència; 2) les conseqüències en termes de competència empresarial i condicions de treball.

 

Publicació:

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef17003.pdf

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef17004.pdf

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef17005.pdf

 

Photo credit: Danny Nicholson, 109/366 Marking Rainbow

Back to Top