Anàlisi de la formació professional dual

Estudi encarregat per la Generalitat de Catalunya per a orientar el desenvolupament de la formació professional dual a Catalunya

  • Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya
  • Durada: 2013

Descripció

ANÀLISI DELS ELEMENTS CLAU PER AL DESENVOLUPAMENT TEORIC I PRÀCTIC DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

L’objectiu d’aquest projecte era el de realitzar una anàlisi dels sistemes de formació professional en alternança a Europa i al món, per determinar els principals elements clau que influeixen en l’excel·lència dels diferents models existents. Aquesta anàlisi ha premés obtenir una sèrie de conclusions i realitzar un conjunt de propostes per tal d’orientar l’aplicació del model de formació en alternança a Catalunya. Paral·lelament a l’estudi, s’ha participat en vàries sessions de treball per definir el contingut del I Congrés de Formació Professional organitzat pel Consell Català de Formació Professional. S’ha facilitat el contacte amb experts d’altres països i s’ha participat en diferents sessions del Congrés.

 

Photo Credit: Ewan McIntosh, Learning Wall 2.

Back to Top