Models de relacions laborals

Estudi sobre la varietat dels sistemes de relacions laborals a nivell nacional, aplicant el marc conceptual sobre relacions laborals d’Eurofound

  • Entitat finançadora: Eurofound
  • Durada: 2016-2017

Descripció

MAPPING VARIETIES OF INDUSTRIAL RELATIONS, EUROFOUND’S ANALYTICAL FRAMEWORK APPLIED
[Identificant varietats dels sistemes de relacions laborals. Aplicació del marc analític d’Eurofound]

Durant el 2016, l’ estudi d’Eurofound “Mapping key dimensions of industrial relations” va identificar quatre dimensions clau de les relacions laborals: democràcia industrial, competitivitat industrial, justícia social i qualitat de l’ocupació i el treball. Aquest estudi adopta aquest marc conceptual com a punt de partida amb l’objectiu de desenvolupar un sistema d’indicadors per identificar com i en quina mesura aquest marc conceptual es pot aplicar al nivell nacional. Els indicadors van ser testats a través de la xarxa de corresponsals d’Eurofound (EurWORK). L’estudi demostra que els 45 indicadors seleccionats son una eina útil a l’hora de sintetitzar la complexa realitat de les relacions laborals a la Unió Europea, identificant els trets més distintius i característics dels sistemes a nivell nacional. D’aquesta manera el sistema d’indicadors és una valuosa contribució per a la recerca comparada i el suport als agents polítics i socials.

Publicació:
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/mapping-varieties-of-industrial-relations-eurofounds-analytical-framework-applied

 

Photo credit: Micheal Sean Gallagher, Maps

Back to Top