WEESP

Repositori de pràctiques dels serveis d’ocupació que hagin estat avaluades o siguin monitorejades de manera sistemàtica, compilat per la Comissió Europea

  • Entitat finançadora: Comisión Europea, DG Empleo
  • Coordinador: Fondazione Giacomo Brodolini
  • Durada: 2013

Descripció

WEESP. WEBTOOLS FOR EVALUATED EMPLOYMENT SERVICES PRACTICES

[Repositori de pràctiques avaluades dels serveis d’ocupació]

WEESP és un repositori de pràctiques avaluades dels serveis d’ocupació encarregat per la Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació. El repositori té com a objectiu proporcionar informació efectiva i basada en l’evidència sobre les pràctiques que hagin estat avaluades o siguin monitoritzades de manera sistemàtica per part de qualsevol tipus de servei d’ocupació (públics, privats, locals, municipals, socials i ONG) en els 27 Estats membres de la UE i els països de la AELC / EEE, durant el període comprès entre 1998-2010. Aquestes pràctiques inclouen les polítiques actives del mercat de treball, però no només es limiten a això. Una “pràctica” pot ser també un procediment específic per a, per exemple, el registre dels sol·licitants d’ocupació, un conjunt d’eines d’orientació, etc.. notus-asr va col·laborar en el projecte aportant pràctiques avaluades a Espanya.

 

Photo Credit, Thomas Hawkes, The many, many friends of Robert Scoble

Back to Top