Suport al tercer sector local

Projecte de cooperació amb Tunísia per dinamitzar el tercer sector mitjançant el suport individualitzat i l’intercanvi d’experiències entre Espanya i Tunísia

  • Entitat finançadora: Europaid, Unió Europea
  • Socis: ACMACO, Fondazione Giacomo Brodolini

Descripció

RETICEL. RENFORCEMENT DU TIERS SECTEUR LOCAL

[Reforç del tercer sector local]

El projecte té com a objectiu definir una estratègia de promoció del Tercer Sector a Tunísia a partir de l’experiència europea.

El projecte s’ha concentrat en tres zones del país: La zona metropolitana de Tunísia, Gabés i Sidi Bouzid.

S’han elaborat tres estudis de diagnòstic, un per a cada zona, i s’han elaborat tres plans estratègics de desenvolupament. Aquests plans han estat consensuats amb els principals actors del tercer sector de la zona. Paral·lelament s’ha creat tres plataformes per organitzar el tercer sector, una a cada zona i se’ls ha donat el suport organitzatiu i administratiu per constituir-se com a organitzacions representatives del sector. S’ha organitzat una oferta formativa dirigida a les entitats del tercer sector en cadascuna de les zones amb cursos per enfortir la seva capacitat d’interlocució i gestió de les entitats. S’ha organitzat unes fires per promoure iniciatives d’ocupació i de creació de projectes empresarials. Finalment s’ha elaborat un informe nacional amb propostes sobre com promoure i consolidar l’organització del tercer sector.

El projecte compta amb un Comitè científic de suport compost per experts nacionals i internacionals.

El projecte ha organitzat diverses activitats per donar a conèixer els resultats del projecte i ha organitzat unes jornades finals de difusió.

 

Photo Credit: Micheal Foley, Doors of Tunis

Back to Top