Avaluació de les polítiques actives d’ocupació

Avaluació d’implementació i d’impacte de les polítiques actives d’ocupació, encarregada per Barcelona Activa

  • Entitat finançadora: Barcelona Activa
  • Coordinador: notus-asr
  • Socis: Activa Prospect
  • Durada: 2017-2018

Descripció

AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ IMPULSADES DES DE BARCELONA ACTIVA

L’objectiu general és el de realitzar una avaluació d’implementació i una avaluació d’impacte de les polítiques actives d’ocupació (PAO) impulsades per Barcelona Activa que hagin finalitzat durant els anys 2015 i 2016, amb l’objectiu de disposar d’una base de coneixement sòlida per a proposar millores en termes de funcionament intern, desenvolupament programàtic, efectivitat i eficiència. L’avaluació d’implementació té com a objectiu descriure l’execució de les actuacions realitzades i analitzar el grau d’adequació amb els objectius programàtics inicialment establerts per a cada PAO i en el seu conjunt. L’avaluació de l’impacte individual té com a objectiu avaluar l’efectivitat i eficiència de les PAO en termes d’ocupacionalitat i d’inserció laboral.

 

Photo credit: Andy Saxton: Shards of Light

Back to Top