Relacions laborals i democràcia industrial: actualització dels indicadors compostos i anàlisi de les tendències al llarg del temps

Aquest estudi té com a objectiu tornar a examinar, revisar i actualitzar l’estudi d’Eurofound “Measuring varieties of industrial relations in Europe – quantitative analysis” (2018)

  • Coordinador: notus-asr
  • Durada: 07/2022 - 11/2023
  • Entitat finançadora: Eurofound
  • Socis: Notus

Descripció

RELACIONS LABORALS I DEMOCRÀCIA INDUSTRIAL: ACTUALITZACIÓ DELS INDICADORS COMPOSTOS I ANÀLISI DE LES TENDÈNCIES AL LLARG DEL TEMPS

Al 2016, Eurofound va definir un marc conceptual de relacions laborals i va identificar quatre dimensions clau: democràcia industrial, competitivitat industrial, justícia social i qualitat de la feina i de l’ocupació (Eurofound, 2016). Des de llavors, Notus ha estat treballant en diversos estudis encarregats per Eurofound per aplicar aquest marc i construir diferents eines per analitzar els sistemes de relacions laborals a nivell nacional: un sistema d’indicadors (dashboard), un conjunt d’indicadors compostos i una tipologia (Eurofound, 2018). Aquest estudi pretén continuar aquesta línia de treball.

Els objectius són:

  1. Revisar i actualitzar l’indicador compost de cadascuna de les quatre dimensions clau per al període 2018-2021 amb dades noves i, si cal, nous indicadors;
  2. Desenvolupar una anàlisi de la evolució temporal de l’indicador compost de la dimensió de “democràcia industrial” per al període 2018-2021, en particular de les tendències de convergència/divergència i ascendents/descendents en els sistemes de relacions laborals a nivell nacional.
Back to Top