Anàlisi estratègica de la indústria al barcelonès nord

Informe d’anàlisi de l’evolució de la indústria al Barcelonès Nord

  • Entitat finançadora: Consell Comarcal del Barcelonés
  • Durada: 2018

Descripció

ANÀLISI ESTRATÈGICA DE LA INDÚSTRIA AL BARCELONÈS NORD

L’objectiu del projecte és realitzar una anàlisi de la situació del sector industrial i les seves perspectives futures en els municipis de Badalona, Sant Adrià i Santa Coloma de Gramanet. L’anàlisi es durà a terme mitjançant entrevistes a les empreses, una enquesta on line i grups de treball amb els tècnics municipals i persones claus del teixit econòmic dels municipis. L’anàlisi també aprofundirà sobre la demanda potencial de reposició de treballadors de les empreses i es farà una proposta de mesures a desenvolupar per a millorar la competitivitat de les empreses de la zona.

Back to Top