Pla de reactivació socioeconòmica al Baix Ebre

Notus-asr desenvolupa els serveis de consultoria i assistència per a la realització d’un pla de reactivació socioeconòmica a la comarca del Baix Ebre i la seva posterior implementació inicial

  • Durada: 12 mesos
  • Entitat finançadora: Consell Comarcal del Baix Ebre

Descripció

PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA COVID-19 A LA COMARCA DEL BAIX EBRE

Notus-asr realitza el servei de consultoria per a l’elaboració del Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19 a la comarca del Baix Ebrei el seu posterior suport, assessorament, acompanyament i seguiment per a l’execució del Pla.

Aquest Pla ha de contenir el detall de les actuacions concretes a implementar per pal·liar les afectacions produïdes per la COVID-19 a la comarca.

Les principals tasques a desenvolupar són:

  • diagnosi territorial
  • definició d’objectius i línies de treball
  • disseny de mesures
  • assistència tècnica als tècnics encarregat de l’execució del pla
Back to Top