Inserció laboral de joves

Estudi sobre la inserció laboral dels joves en el barri del Gornal de l’ Hospitalet de Llobregat

  • Entitat finançadora: Ajuntament Hospitalet de Llobregat
  • Durada: 2013

Descripció

INSERCIÓ LABORAL DELS JOVES EN EL BARRI DEL GORNAL

L’objectiu d’aquest projecte era promoure la inserció laboral dels joves del barri del Gornal, en el municipi de l’Hospitalet de Llobregat. El projecte formava part de la iniciativa URBAN-GORNAL de regeneració econòmica i social del barri. El projecte va consistir a realitzar un estudi aplicat sobre sectors emergents, necessitats d’ocupació no qualificada en el barri del Gornal i requeriments de qualificació per a la inserció dels joves del barri. Per  a la realització d’aquest estudi es van tenir present les línies estratègiques de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació del municipi. Les conclusions i propostes de l’estudi es van incorporar a una proposta de contracte programa amb la Generalitat de Catalunya per promoure les polítiques actives d’ocupació al municipi.

 

Photo Credit: Wapster, abstract

Back to Top