Pla de Desenvolupament Econòmic del Rincón de Ademuz.

Disseny d’un Pla de Desenvolupament Econòmic per a la comarca del Rincón de Ademuz (València)

  • Durada: 2024
  • Entitat finançadora: Diputació de València

Descripció

PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL RINCÓN DE ADEMUZ

Disseny d’un Pla de Desenvolupament Econòmic per a la Comarca del Rincón de Ademuz (València) que sintetitce totes les necessitats, potencialitats i recursos necessaris per contribuir a la reversió de la situació actual de davallada econòmica i poblacional de la comarca. El Pla estableix un full de ruta clar, detallat i factible per a la posada en marxa i el desenvolupament d’una estratègia participada (i de les actuacions concretes que la desenvolupen) per afrontar el procés actual i afavorir el desenvolupament socioeconòmic de la comarca. Tant la fase de diagnòstic com la de desenvolupament i seguiment tenen la participació activa de la ciutadania i els agents del territori.

Additional Information

Back to Top