Estudi comparat internacional d’agències de desenvolupament local

Anàlisi comparat de les estratègies locals de diverses ciutats (Boston, Toronto, Hèlsinki, Estocolm, Lió, Munic, i Torí) encarregat per Barcelona Activa

  • Entitat finançadora: Barcelona Activa
  • Durada: 2017

Descripció

ESTUDI COMPARAT INTERNACIONAL D’AGÈNCIES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

L’objectiu del treball és realitzar un exercici comparatiu de les estratègies locals de desenvolupament econòmic entre les principals ciutats a escala mundial que puguin ser útils per treure conclusions per la definició de les línies de treball de Barcelona Activa.

S’han seleccionat les ciutats de Boston, Toronto, Hèlsinki, Estocolm, Lió, Munich i Torí.

L’equip de treball s’ha desplaçat A aquestes ciutats i ha entrevistat als membres dels equips directius dels departament o agències de promoció econòmica de les ciutats o les àrees metropolitanes.
Del resultat de les entrevistes s’ha elaborat un informe per a cadascuna de les ciutats, així com un informe general que extreu les principals conclusions i identifica les principals tendències en les polítiques locals de desenvolupament econòmic.

 

Photo credit: Jocelyn Kinghorn, Have a Go!

Back to Top