Associació promotora de la IGP Anxova del Cantàbric

Articulació de tots els actors en el sector de semiconserves d’anxova per a la creació d’una associació promotora de la Indicació Geogràfica Protegida de l’Anxova del Cantàbric

  • Entitat finançadora: Dirección General de Pesca, Gobierno de Cantabria
  • Durada: 2019

Descripció

ARTICULACIÓ DE TOTS ELS ACTORS PER A LA CREACIÓ D’UNA ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE LA IGP ANXOVA DEL CANTÀBRIC

L’objecte és la realització dels treball necessaris, previs a la presentació de la sol·licitud davant la Sots-direcció General de Qualitat Diferenciada i Producció Ecològica, del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de la Indicació Geogràfica protegida de l’anxova del Cantàbric. Es realitzaran les accions dirigides a la dinamització sectorial, és a dir, dirigides a activar als actors concernits de forma directa: Empreses conserveres, Obradors i Confraries/OPEs.

Identificació de les empreses que han mostrat major sensibilitat cap a la posada en marcad’una IGP.

Establir amb les empreses un compromís per a la creació d’un grup de treball estable, que defineixi un pla de treball per arribar a aconseguir l’objectiu final de sol·licitar la IGP Anxova del Cantàbric, terminis i responsabilitats.

Implicar als empresaris/àries en l’allargament i divulgació de la iniciativa cap a altres empreses i confraries/OPEs d’altres CCAA veïnes, que han d’estar-hi implicades.

Proposar les bases per al llançament d’una nova estructura d’empresaris/àries, pertanyents al sector transformador i al sector extractiu, inicialment, partint de Cantàbria, per posteriorment estendre’s a la resta de Regions concernides per la Indicació Geogràfica Protegida de l’Anxova del Cantàbric. Analitzar les diferents alternatives que poden donar-se.

Back to Top