Participació política dels agents socials durant la irrupció de la COVID-19
L’estudi analitza la participació dels agents socials en el disseny e implementació de les polítiques adoptades i implementades durant els primers mesos de la crisi provocada per la COVID-19

  • Coordinador: notus-asr
  • Durada: 2020
  • Entitat finançadora: Eurofound
  • Socis: Notus

Descripció

Participació política dels agents socials durant la irrupció de la COVID-19

La COVID-19 i els subseqüents confinaments ha provocat una de les majors crisis a la historia de la Unió Europea (UE), amb efectes profundament negatius en l’activitat econòmica i la vida social. Aquest context ha condicionat l’agenda política, així com la manera en la que els agents socials han estat convidats a participar en el disseny de les mesures adoptades davant la situació d’emergència.

L’estudi analitza la participació dels agents socials en el disseny i implementació de les polítiques adoptades i implementades durant els primers mesos de la crisi provocada per la COVID-19

També estudia la participació dels agents socials en l’elaboració dels Plans Nacionals de Reforma realitzats en el marc del Semestre Europeu. L’estudi es centra principalment en el diàleg social tripartit, amb independència de la forma específica que adopta a nivell nacional.

 

Back to Top