Dispositiu d’inserció laboral

Disseny d’un dispositiu d’inserció laboral a la comarca del Baix Ebre, basat en un diagnòstic de les necessitats ocupacionals. Projecte encarregat pel Consell Comarcal del Baix Ebre.

  • Entitat finançadora: Consell Comarcal del Baix Ebre, SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya)
  • Durada: 2016

Descripció

DISSENY D’ UN SERVEI D’ INSERCCIÓ LABORAL A LA COMARCA DEL BAIX EBRE

L’objectiu d’aquest projecte és el d’elaborar un diagnòstic de les necessitats ocupacionals de la comarca a través d’una anàlisi de documentació, anàlisi estadístic i anàlisi de qüestionaris i entrevistes. A partir d’aquesta anàlisi, i tenint present els recursos existents, es dissenya un dispositiu d’inserció laboral i una eina de gestió per a realitzar un control del funcionament del Dispositiu, així com el control i l’avaluació dels resultats. Finalment, es desenvolupa un pla d’implantació que permeti la utilització del Dispositiu a partir del 2017.

 

Photo credit: Arnau (BCN), Delta de l’Ebre 03

Back to Top