Estudi de les necessitats formatives per a l’Ocupació a Torrent

Realització d’un estudi del Mercat Laboral i les Necessitats de Formació per a l’ocupació de la població activa de Torrent, principalment de les persones en situació de desocupació.

  • Entitat finançadora: Ayuntamiento de Torrent
  • Durada: 2017

Descripció

REALITZACIÓ D’UN ESTUDI DEL MERCAT LABORAL I LES NECESSITATS DE FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA DE TORRENT, PRINCIPALMENT DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ.

L’estudi abasta tres grans àrees d’anàlisis:

  • La prospectiva a 10 anys vista de les tendències internacionals, nacionals, autonòmiques, comarcals i locals de la dinàmica del mercat de treball i de l’activitat econòmica. Identificació dels perfils professionals i els jaciments d’ocupació de futur a la vista de les tendències detectades.
  • L’anàlisi de les característiques del teixit productiu i del mercat de treball local identificant actors, perfils i característiques principals tant de la demanda d’ocupació com de l’oferta, amb especial atenció a la situació i a les oportunitats dels col·lectius més vulnerables del mercat de treball i que presenten majors dificultats d’inserció.

• L’anàlisi de les necessitats de qualificació del teixit productiu per adaptar l’oferta formativa a la dinàmica del mercat de treball i a les necessitats de qualificació de la població. Es parteix del mapa actual de l’oferta formativa per identificar els punts forts i les llacunes per cobrir les necessitats actuals i futures de les necessitats de qualificació de les empreses i de la població.

 

Photo Credit: Viscious-Speed

Back to Top