SEAT Escola de Formació Professional

Estudi de cas de l’Escola d’Aprenents de l’Empresa SEAT per l’estudi sobre l’impacte de la globalització a la formació professional de Cedefop

  • Entitat finançadora: 3S, en el marc d’un estudi promogut pel CEDEFOP
  • Durada: 2017

Descripció

THE IMPACT OF GLOBALISATION ON VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING-CASE STUDY: SPAIN. SEAT APPRENTICE SCHOOL

[L’impacte de la globalització en l’educació professional i la capacitació -Estudi de cas: Espanya. SEAT Escola de Formació Professional]

Estudi de cas de l’Escola d’Aprenents de l’Empresa SEAT sobre l’impacte de la globalització en la formació professional. S’han realitzat entrevistes personals als directius de l’Escola, als professors i als alumnes, així com a altres institucions relacionades amb el sistema de formació professional a Catalunya que han intervingut en la seva relació amb l’Escola d’Aprenents.

El cas de SEAT presenta un interès especial per ser pionera en l’aplicació de la formació professional dual a Espanya, i com els canvis i les innovacions, tant tecnològiques com organitzatives en el procés de producció de l’empresa automobilística, han portat a introduir una reforma del seu programa d’aprenents per adaptar-lo a les necessitats de qualificació i competències professionals de l’empresa.

 

Photo credit: Russel James Smith, L

Back to Top