REDERA+
Revitalització i emprenedoria per a zones rurals deprimides europees

  • Coordinador: Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Viceconsejeria de Empleo, dialogo social y bienestar laboral
  • Durada: 24 mesos
  • Entitat finançadora: Programa ERASMUS+, Unió Europea
  • Socis: ABU (DE), Agenzia Piemonte Lavoro (IT), Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (ES), Osnova Šola Lovrenc na Pohorju (SL), Provincia Autonoma di Trento (IT), Tirantes (NL)

Descripció

REDERA+

El projecte REDERA+ busca generar una xarxa d’aprenentatge centrada en la millora de l’accés i l’eficàcia de la formació professional (VET) en les àrees rurals poc poblades per a enfortir la inclusió social, la sostenibilitat social, econòmica i ambiental i contribuir a la fixació de la població en aquestes àrees.

Per a això s’estableix una associació estratègica amb 7 socis de diferents regions europees de 5 països (Itàlia, Espanya, Holanda, Alemanya i Eslovènia) que porten temps analitzant les problemàtiques d’aquests territoris i desenvolupant mesures.

Compartir les problemàtiques, contrastar diagnòstics i intercanviar les bones pràctiques que es desenvolupen en contextos diferents permetrà aconseguir l’objectiu principal del projecte: generar un coneixement que serveixi perquè les àrees rurals poc poblades puguin dissenyar un model i oferta de formació professional de qualitat específica a les seves necessitats.

Les temàtiques principals de l’intercanvi de bones pràctiques giraran entorn als dos objectius secundaris del projecte:

  1. Proveir d’instruments als actors clau dels territoris rurals per a incrementar la capacitat d’oferir serveis formatius als habitants basats en mobilitzar les competències professionals adequades per a dur a terme el seu projecte vital en aquestes àrees i que no es vegin forçats a marxar-se.
  2. Dotar d’eines als territoris rurals perquè puguin realitzar mapes de les competències necessàries per al seu desenvolupament i procurar models d’acostament d’aquestes competències a les persones residents i que no hagin d’anar-se fora per a poder adquirir-les.

rederaplus.castillalamancha.es

Documents disponibles per a descàrrega:

Funded by Erasmus + European Union

 

Back to Top