Diagnòstic Territorial per a l’Ocupació dels municipis ceràmics de Castelló

En el marc de l’estudi s’ha realitzat análiis d’indicadors estadístics, entrevistes amb informadors clau, organització de fòrums territorials i redacció d’informe–diagnòstic

  • Entitat finançadora: Consorci gestor del pacte territorial per l'ocupació dels municipis ceràmics i la seua àrea d'influècia de la provincia de Castelló
  • Durada: 2018

Descripció

Realització d’un Diagnòstic Territorial per l’Ocupació en els 14 municipis que conformen el Pacti Ceràmic de Castelló.

El diagnòstic s’emmarquen al programa Avalem Territori del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) que pretén l’adaptació territorial de les polítiques actives d’ocupació. L’objectiu del diagnòstic és servir de base per al disseny d’un procés de desenvolupament territorial participatiu, impulsat pels agents del territori i atenent a les potencialitats i recursos endògens del mateix. En particular, l’estudi proporcionarà les claus per a l’adaptació de les polítiques actives d’ocupació a les seves especificitats, amb l’objectiu d’augmentar la seva eficàcia i impacte, sempre en el marc establert per les administracions competents en el disseny d’aquestes polítiques.

 

Photo Credit: David Rock Desing

Back to Top