Promoció dels estudis en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM)

Estudi encarregat pel Parlament Europeu per identificar pràctiques dirigides als joves que contribueixin a incrementar l’oferta de qualificacions STEM en el mercat de treball

  • Entitat finançadora: Parlament Europeu
  • Coordinador: Fondazione Giacomo Brodolini
  • Durada: 2015

Descripció

ENCOURAGEMENT OF STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS) STUDIES: LABOUR MARKET SITUATION AND COMPARISON OF PRACTICES TARGETED AT YOUNG PEOPLE IN DIFFERENT MEMBER STATES

[Promoció dels estudis STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques): situació en el mercat de treball i anàlisi comparat de les pràctiques dirigides als joves en diferents Estats Membres]

A pesar de les altes taxes d’atur, a molts països europeus hi ha escassetat de persones qualificades en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (les denominades qualificacions STEM en anglès). Amb l’objectiu d’abordar aquesta qüestió, el Comitè d’Ocupació i Afers Socials del Parlament Europeu, va sol·licitar l’estudi “Promoció dels estudis STEM: situació al mercat de treball i anàlisi comparat de les pràctiques dirigides als joves en diferents Estats Membres”. Maria Caprile, Rachel Palmen i Pablo Sanz de l’equip de notus-asr van col·laborar  amb la FGB en l’elaboració d’aquest estudi. A l’estudi s’aborda la situació al mercat de treball dels professionals STEM i s’analitza els diferents enfocaments nacionals per a promoure els estudis STEM. L’objectiu és identificar pràctiques que contribueixin a incrementar les ofertes de qualificacions STEM en el mercat de treball.

Publicació:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542199/IPOL_STU(2015)542199_EN.pdf

 

Photo Credit: Ars Electronica, Arduino Reload, TIny Drummer

Back to Top