Pla de reactivació socioeconòmica: Reactivem Sant Adrià

Assistència tècnica a l’elaboració del pla de reactivació socioeconòmica del municipi de Sant Adrià del Besòs mitjançant la realització de la diagnosi socioeconòmica del municipi, un procés participatiu per al disseny de les actuacions encaminades a la reactivació econòmica

  • Durada: 6 meses
  • Entitat finançadora: Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs

Descripció

SERVEI DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA PER L’ELABORACIÓ DEL PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA: REACTIVEM SANT ADRIÀ

L’objectiu del pla de reactivació socioeconòmica Reactivem Sant Adrià és identificar, de manera concertada amb els actors del territori, les actuacions necessàries a curt i mitjà termini per a contenir l’impacte socioeconòmic ocasionat per les mesures adoptades per a donar resposta a la situació provocada per la COVID-19 i per millorar la situació d’ocupabilitat de les persones i la reactivació de les empreses en la seva activitat productiva. Des de notus es donarà un servei d’assistència tècnica al procés d’elaboració del pla de reactivació econòmica consistent en la realització d’una diagnosi socioeconòmica, fent especial incidència a l’anàlisi de l’impacte que la COVID ha significat al municipi i com esta sent la sortida de la crisis; en la realització d’un procés participatiu per al disseny i planificació de les actuacions a desenvolupar per aconseguir recuperar l’economia local i l’ocupació; i la redacció final del document del Pla que contingui la diagnosi i el Pla d’acció.

Back to Top