Iniciativa públic-privada per l’ocupació

Assistència tècnica a l’ajuntament de l’ Hospitalet de Llobregat per a promoure l’ocupació a través de la col·laboració dels principals actors locals públics i privats

  • Entitat finançadora: Ajuntament Hospitalet de Llobregat
  • Durada: 2014-2015

Descripció

INICIATIVA PÚBLICO PRIVADA PER L’OCUPACIÓ A L’ HOSPITALET DE LLOBREGAT

L’objectiu general de l’assistència tècnica consistia en promoure l’ocupació i l’activitat econòmica en el municipi, a través de la col·laboració dels principals actors econòmics i socials públics i privats de l’Hospitalet i les col·laboracions necessàries d’altres actors a nivell metropolità. Els objectius específics del projecte eren implicar als actors més rellevants de la ciutat en l’execució del marc Estratègic Municipal; cercar un espai permanent de reflexió i debat al voltant de la col·laboració públic-privat de l’activitat econòmica del municipi; consensuar i acordar una sèrie de mesures conjuntes entre entitats públiques i privades en favor del desenvolupament econòmic i social de l’Hospitalet. L’assistència tècnica incloïa l’organització d’un seminari internacional sobre experiències d’acords públic-privats.

 

Photo Credit: pmonaghan, abstract, #137

Back to Top